חפש כל דבר

מאמרים מוצעים

קטגוריות

שתפו עם חבריכם:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

תוכן העניינים

פעמים, שמתוך עיסוק רב בנושא הנוער המתמודד, יכולה להיווצר תחושה אצל אנשים מסוימים, שהחינוך החרדי באיזה שהוא מקום נכשל ועליו לעבור שינוי, התחדשות. בכדי להפריך בדל של מחשבה כזו, שלא תתגנב למוחנו ולליבנו ספקות בנושא, אני חושב שמחובתנו לשנן לעצמנו, בצורה ברורה, גורפת, כי החינוך החרדי על כל גווניו, עדותיו, חוגיו, הוכיח את עצמו במלוא עוצמתו.

אין עוד דור שהצליח כל כך בחינוך כמו דורנו.

אין עוד דור בו היו כל כך הרבה ניסיונות כמו שיש בדורנו. אין עוד דור שהיה בו כל כך הרבה טומאה ובהישג יד של כל נער/ה צעיר/ה, ללא צורך לעבור את הגדר, ללא צורך לצאת אל הדרכים והקיבוצים, ללא צורך להחליף את הביגוד ולהראות כלפי חוץ את השינוי המתחולל, אלא בתוך הבית, בתוככי בית המדרש, ובעצם – בתוך הכיס! ועם כל זאת, הצלחנו.

stairway 828883 1920

היכלי התורה גדושים כמי שלא היה מעולם בצעירים העמלים בתורה מתוך יראת שמים טהורה. בתי ספר, סמינרים, מדרשיות, עמוסים בבנות ישראל צנועות, קדושות וטהורות, השואפות להקים את ביתן על אדני התורה והיראה. אלפי נערים ונערות עומדים כחומה בצורה אל מול האויב הצורר, אל מול הניסיונות החוזרים והנשנים. כמעט אין נער/ה שלא עבר/ה התמודדות, ניסיון, ורק מחמת יראת שמים הנטועה עמוק בתוך חדרי לבבו, שמר על עצמו, התרחק מכל דבר שריח חכמים אינה נוחה ממנו. אשריהם, אשרי העם שככה לו. אשרי העם שה' אלוקיו, ושאלו בניו/בנותיו.

היכן היו אלפי אברכים היושבים באוהלה של תורה מתוך שפיכת בוז לעולם הכלכלי, החיצוני, הראוותני, הגשמי. באיזה דור היו אלפי נשים צדקניות שיצאו לפרנס את הבית, במסירות נפש של ממש [להישמר, להתרחק, להתנתק – ודי למבינות!], מעל לכוחות אנוש, שעות על גבי שעות, רק בכדי שהבעלים יוכלו לשבת ולהגות בתורה מתוך מנוחת הנפש, ושהילדים יוכלו ללכת למוסדות הלימוד, ולכלכל את הבית בכבוד, הנהיה כדבר הזה?! אשריהם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו, ושאלו בניו/בנותיו.

הנה דברים שאמר הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א (מראשי ישיבת מיר) בשם הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל (ראש ישיבת באר יעקב) בשם מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל (בעל הברכת שמואל): כי בחור ישיבה שנשאר חזק בלימוד התורה ולא פונה לשום דבר מהצד בזמן שהעולם כל כך סוער – הרי הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו רבי עקיבא איגר בדורו.

ואם אמר כך רבי ברוך בער על תקופתו, מה היה אומר על הדור שלנו? הדור שבו מספיק לפתוח פתח קטן אל החוץ וכבר אפשר חלילה לאבד את הכל לעולמי עולמים. אבל כשבחור מתאמץ, מתגבר, ונשאר בלימוד התורה הקדושה, הרי חשיבותו היא לאין ערוך ושיעור. כמו כן כל נערה, אשה, המתאמצת להתגבר על פיתויי הרחוב, האופנה, התקשורת, העבודה, הרי חשיבותה לאין ערוך ושיעור מדורות קודמים.

הנה דברים שאמר הגה"צ רבי דן סגל שליט"א בשם רבו הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: אין דור טוב יותר מהדור שלנו. על כל ניסיון שאדם בן זמננו מתגבר, אין לשער שכרו. בשמים יאמרו לו: בכזה דור תהפוכות, דור מלא ניסיונות, התגברת?!. לעומת זאת במה שחלילה הוא נכשל ולא התגבר, דנים אותו בשמים לכף זכות. אומרים: נו, מה כבר ניתן לתבוע ממנו, הרי הוא חי בדור של קשיים נוראים כאלו…, נורא! [כמובן, על כל דבר איסור האדם ייענש, אבל רק בורא העולם יודע לחשב בהתאם לדור את רמת הענישה].

עוד לא היה דבר כזה בעם ישראל, פשוט וחד משמעי. אשרי העם שככה לו.

לא ניתן ליצר הרע, לשטן, לשלוחיו, לגרורותיו, לטשטש את האמת הזו. אל לנו לשכוח עובדה זו ולו לרגע אחד. עלינו לחזור ולשנן זאת שוב ושוב, בעיני עצמינו [להעריך את מה שיש, לתת את הפוקוס על הטוב, ולרקוד מאושר על כל רגע שהכל הולך כשורה], ובאוזני ילדינו [מפני שמשפטים אלו יכולים להוסיף להם כוח ועוצמה להמשך עמידה איתנה מול פגעי הזמן], אשרי הדור שככה לו.

הנה דברים נפלאים שכתוב בתנא דבי אליהו (רבה, פרק יט אות א): ריבונו של עולם, ראה נא בעניינו וריבה ריבנו ויעלה עלבוננו לפניך מה שנעשה לנו בכל שעה ושעה, וזכור כמה בעלי בתים יש בהם בישראל שאין להם פרנסה ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. וזכור כמה עניים יש בהם בישראל שהגויים מושכים את בשרם מעליהם (במיסים וארנוניות) ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. זכור כמה סומים יש בהם בישראל שאין להם מזונות ונותנים ומלמדים את בניהם תורה. זכור כמה נערים וקטנים יש בהם בישראל שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. זכור כמה זקנים וזקנות יש בהם בישראל שמשכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשיות ומחמדים ומתאווים ומצפים ל.ך בכל יום…'.

החיים קשים? מרגישה שזה לא זה? יש מה לשפר! לשדרג את הרגשות, את ההתנהגות!
ליצירת קשר לייעוץ לטיפול רגשי עם חני סילבר מלאו את הטופס:

כמה נפלאים דבריו, תיאור חי למציאות ימינו, דורנו, דור קדוש, דור נפלא ומיוחד. דור שעושה נחת לבורא עולם.

מתוך העיסוק הרב בנושא הנוער המתמודד [שיתכן מאוד והוא מעצת היצר הרע, לדבר הכל על השולחן, לעלות עוד ועוד את הנושא ברבים, לדוש בו עוד ועוד, לטחון הרבה מים, העיקר שיהיו כאלו שהשיח בנושא יערער בתוכם את הרצון להמשיך את החינוך שעובר אצלנו במסורת הדורות, וד"ל] יכולה להיווצר בבתים רבים פחד, שמא הפגע הזה יבוא חס ושלום אל בתיהם, שמא גם הם ישתו את כוס התרעלה הזו. אך עלינו להדגיש ולחזור ולהדגיש, בכל מלחמה יש גם קרבנות, בכל דור היו נופלים, בכל דור היו מתמודדים, מאז ומתמיד השטן הצליח לצוד לרשתו כאלה ואחרים. לכן, אף בדורנו בוודאי ישנם נפילות, ובהכרח שיהיו עוד נפילות, אלא שהשאלה היחידה היא כמה יפלו, וברחמי ה' יתברך על דורנו, מספרי הנוער המתמודד הוא מיעוט שבמיעוט ביחס לכלל האוכלוסייה, הוא מיעוט שבמיעוט ביחס לאלפי אלפי ילדים טהורים, מחונכים, שמורים, הנזהרים היטב מהיצרים האורבים עליהם מכל פינה… אשרינו… אשרי דורנו, מחנכנו, מנהיגי דרכנו…

חובה על כל הורה להשמיע דברים אלו באוזני ילדיו, הצעירים והמתבגרים, ובכך הם יקבלו חיסון נוסף נגד השפעת הרחוב.

כמו כן חובה על כל מחנך, מחנכת, להשמיע דיבורים מעין אלו באוזני תלמידיהם, ובכך הנערים/ות יקבלו תוספת כוח להמשך ההתגברות במלחמת היצר.

stairway 828883 1920

אמנם, כהורים, אל לנו לשבת שאננים ורגועים, ובודאי שאין אחד שיכול לטעון בבטחה 'לי זה לא יקרה', שכן אין אנו יודעים גזרות וחשבונות שמים. אלא שמחובתנו ללמוד ולהכיר את כלי המלחמה היכולים לסייע לנו רבות להמשיך את ההצלחה בחינוך הילדים, להכיר עם מה נלחם השטן ובמה אנחנו יכולים לצייד את ילדינו, את ה'בית שלנו' [זוכרים את המאמר הראשון שעסק בנושא החשיבות ליצור גאווה ביתית? – מופיע בספר בשבילך בני כרך ראשון פ"ז], בכדי שאכן יוכלו לעשות כל שביכולתם להצליח לעבור את גיל הנעורים בהצלחה, ולזכות להקים בית של תורה ויראה, ולהמשיך את שרשרת הדורות עד ביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.

בהצלחה!!!

להשארת הודעת דיווח על תוכן (הודעה זו מוצגת בכל מאמר).

למידע נוסף על תוכן המאמרים לחץ כאן.

תגובות

טרם נרשמו תגובות.

היה הראשון לכתוב תגובה על “הצלחת החינוך בדורנו | הרב אלחנן קרביץ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החיים קשים? מרגישה שזה לא זה? יש מה לשפר! לשדרג את הרגשות, את ההתנהגות, לחשב מסלול מחדש.
ליצירת קשר לייעוץ חינם ללא תשלום עם חני סילבר מלאו את הטופס:

הרצאות נוספות:

נושאים נוספים:

תגיות מהאתר
ירידת הדורותתימןOppositional Defiant DisorderAvner KavasTorah Betzionהתעלותדבריםהרב אברהם משהטיפול באלרגיותטיפול פסיכולוגי ברחובותYeshivatHebrew Language (Human Language)ירידה באנרגיותHypnosisShowמרצהzamir cohenהרב אייל עמרמי שלום בית חובה לשמוע!!!!למצוא חןתעודת הוראהוידיאוייעוץ כלכליייעוץ נישואין זוגיות שנייהיועץ נישואין במרכזMenashe TzadkaParashat ShavuaPsychologist (Profession)יועץ נישואין חרדי במרכזאנרגיות טובותNeria Cohenbreslevויטמין d נמוךתהליך ליווישנינו ביחדאנרגיות לא טובותTovHesderכלים להתמודדותאתרזמריםHypertensionסמלים מצריים עתיקיםאמנות החינוךושמח את אשתו אשר לקחפסיכולוג ברחובותחוסר צניעותליווי עסקשישי בוקר עם אברהם ביטקיןהכלסטנדאפפרשהנדיר!!Religion (TV Genre)Israelאתיאיסטיםהרב אבינועם מימוןמגדלוראהבה בחינוךתקציב לשעת חירוםשישי בוקרסקספרשת חקתשבועחכם רמבםשיטות הוראהפרסונולוגיהBlood Pressure (Literature Subject)כירולוגיהשאל את הרבזוג נשויפסיכולוגים מומלציםאיך לטפל בחרדה החברתיתקונפליקטיםמיןafterlifeהרב נחום דיאמנט פרשת מטות מסעי הבחנה בין עיקר לטפלהצלחה חינוכיתרב מזרחיהמלצה לפסיכולוגטיפול פסהרב משה פינטורופאיםתלמיד חכםשלום בית זמיר כהןהמיןהמשכיותאיך לשמור על עצמיהרב יוסף שניהלמרהלכה והגותפתיחת עסקהמחלקה לפסיכולוגיהאהרן יהודה לייב שטיינמןטיפול מקצועי בחרדהתטא הילינגמניעההקמת עסקחינוך באהבהרייקיטיפול CBT בחרדהDayחיוךהסדרפרופ' מנחם קוזלובסקינתינה זוגיתמלווה דיגיטליטיפול סיביטי בחרדהאיגוד המטפלים החרדיאיך לטפל בחרדותשיווק ומכירותהנחיית סדנאות#טיפ יומיאילאזכרהשיריםחג שבועותמרכז הישגים הרב אונגרתכנית עסקיתטיפול באסטמה#הטיפהיומי#thedailytipלקורא מהרהרב יצחק פנגר לצפיה ישירהעשר המכותיעוץ רב תחומימבוא לפסיכולוגיהתוכנית עסקיתAsthma (Disease Or Medical Condition)קלפים טיפולייםצריך עיוןמבט תורנימשמעות החייםReuven Yusupovאיך לקבל ביטחון עצמיHebrew lectureאוניברסיטההרב זמיר כהן - למה לדאוג ממה שעדיין לא התרחש?Headachesטיפול במחלותלייב פורטנייטייעוץ נישואין דתיריפוי טבעינ.ל.פ.לחץ רעיללמה אני לא מצליחBet Midrash Tovפרשת ואראלחזור בתשובהתיקשורת בזוגיותכולם מנצלים אותיChazaqחרדה לברתיתClinical Psychology (Field Of Study)עזריאל טאוברתקיעות בחייםמהו רגשתקוע בחייםהגרש אלתרחידושמבט פסיכולוגישמשון פינקוסרגישות בתוך זוגיותכלכלכה התנהגותיתאיך להיות הורה טובדברי חיזוקאקדמיההפרעות במערכת העיכולהצלחה עיסקיתכלכלכה נבונהמוסכמות חברתיותאיך להיות מצליחhebrew shiurטהורבית קברותפחד מרופאיםאיך לשלוט בבני אדםבדיקת הזוגיותהקלהנרקיסיסטהאגואיזם המופרזהוצאות חגיםאיך להעלות את הדימוי העצמירעננהיום הדיןהרב יצחק גבאימטפלהרב שניאור אשכנזי פרשת וישלחעצבנותאוברדרפטינראני מתביישת מה עושיםייעוץ הוריםהצלחה וכישלוןסיניinformationארומותרפיהrav shteinmanעמוד הביתעמי שקדשליטהlearnורשבסקי יעקביעוץשטיפה אנרגטיתנרקסיסטכל ישראל ערבים זה לזהקורס אימון כלכליאיך מעלים את הביטחון העצמיControlחינוך בלי כעסמציאת האמתורשבסקירידרדמיון מודרך לריפוינרקיסיזםשלווה פיננסיתחינוך לגבולותיצחק גבאיהקלה על כאבכלכלתהביתpsychotherapyעבודתת מידותמלווה דיגילטיאיך ליהנות בחייםנגיף קורונההרב חייםAfterTheVacationחרדות יגאל כהןהחלפת שםפסיכולוג חרדה חברתיתpost traumaמה חסר ליביקורחרדות הרב זמיר כהןStarsהלם קרבשיטות טיפול פסיכולוגיותכוחות הטומאהלמה אנילא מרוצה מעצמיבעיות קשבמדיטציית דמיון מודרךתיקון הכעסרגיעההדרכה הוריתשלווה כלכליתאני מתבייש מה עושיםהר נוףגולןdivineחרדה ודיכאוןפענוחanxietyמקצועניםתיקון חטא אדם הראשוןאיזון כלכלימתבייש מהרחוגי ביתחיים קנייבסקיישיבה גבוהההרב אליהו נקשחרדות ופחדיםחינוך בלי צעקותעליות וירידות בזוגיותהתייעלות בהוצאותהרב שניאור אשכנזיבאמתמותגיהנאישיתהקמת המדינההוצאות גבוהותחרדה ילדיםלמה יש לי אוסידיסוד האושרהסתר פניםתערוגיחיאל הררימימד רוחניזוגיות - שלום בית - שידוכים! הרצאה מצחיקה במיוחד! הרב יצחק פנגרפניםNarcissistic Personality Disorderדור שכולו חייבהוצאות לנפשיש לי אוסידי מה עושראש בני ישראלאהבת אמתתנObsessive-compulsive Disorder (Disease Or Medical Condition)מענינתהרב איתן בגדדי - שלום בית וטהרת המשפחה - חלק ב'חוויה חוץ גופיתאמירגאלופהרב מוגרביציונותנר נשמהמטרותיעדיםחוזקותטווינקיהכרזת העצמאותנוקשותחומההעולם הבאMarriage (Marriage/union Type)ווינטנרקסיזםתרגול עצמיבכףברק סבריג מידות של רחמיםאיך לא להתעצבןמצבי לחץjewהעסקאנגליתהפרעות בזיכרוןכישוףהתפייסותאיך לטפל בכעסיםOCD טיפולMindrepentanceאייל עמרמיתאריך לידההפרעות בריכוזhebrew meditationעסקיום הכיפוריםהפרעת אישיות גבולית טיפולהלשוןכוחו של סיפורפראפסיכולוגיהבתוויNarcissismדביקות בהשםדודי גודיקחמתיטיפול סיביטי באוסידימזלBrainבחייכפר חבדרוחות רפאיםהידטיפול בנרקסיסזםהנאות בחייםהפרעה כפייתית טורדניתPain (Symptom)
הצג עוד הצג פחות
X
wpChatIcon