חפש כל דבר

מאמרים מוצעים

קטגוריות

שתפו עם חבריכם:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

תוכן העניינים

הרב אשר וייס
לכבוד איש יקר ונפלא ירא אלוקים ובמצוותיו חפץ מאוד ר' …
מכתבו קבלתי ודבריו נגעו ללבי עד מאוד.
מעלת כבודו סובל זה שנים מכפייתיות (OCD) ומתקשה להתפלל ולברך כראוי, ומצא נוחם ומרגוע במה שכתבתי בשו"ת מנחת אשר חלק ב סימן קל"ד, אלא שנפשו בשאלתו האם בכל זאת קיים את מצות התפילה כשלא הגה את השמות והתיבות כהלכתן, ותמה למצוא סברא שהתפלה תחשב תפילה אף שלא הגה תפילתו כראוי.
ואבאר לו את הנראה לי בעניי בסוגיא חשובה זו.
הנה אמרו חז"ל [שה"ש רבה פרשה ב] אמר ר' אחא עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואייבת אמר הקדוש ברוך הוא ודילוגו עלי אהבה.
והפליגו עוד לדרוש שם ודילוגו עלי אהבה אמר הקדוש ברוך הוא וליגלוגו עלי אהבה.
הרי לן דאף שאינו הוגה התיבות כדין ועוד מעוות את הדברים באופן חמור ובמקום אהבה מוציא משפתיו איבה מ"מ בתר כוונת הלב הולכין הדברים ועליו הכתוב אומר ודגלו עלי אהבה.
אמנם פשוט הוא דאין זה אלא במי שאינו יכול להגות את האותיות כתיקנן עיין לעיל סימן י' ועוד נראה דאין ללמוד הלכה מאגדות חז"ל ואפשר שאף שדבריו העילגים מתקבלים באהבה אבל אין מזה ראיה שיצא יד"ח.
אמנם בעומק הדברים ופשטותן נראה מסברא לומר דשתי מצוות יש בתורה שבהן מי שנבצר ממנו לקיימן מחמת פגם וחסר באבריו מקיימן בדרך שהוא יכול ובכלים שיוצר האדם נתן לו ויוצא בהן ידי חובתו אף שלא קיימן כדין ושתי מצוות אלו הן התפלה והתשובה.
והצד השוה שבשתי מצוות אלו שבשתיהן מלבד היותן מצוות כשאר כל מצוות התורה שכל המקיים אותן כהלכתן יבא ויטול שכרו יש בהן פן נוסף שהן כלים ואמצעים לזכות ברחמים ובחסד ובשפע עליון שעל ידי התפלה זוכה האדם שהשומע תפלת כל פה יקבל תפילותיו ויחוננו בבני חיי ומזוני ובכל צרכיו וכל מחסורו אשר יחסר לו ועל ידי התשובה זוכה האדם למחילה סליחה וכפרה.
ופשוט הדבר בעיני דלא יתכן כלל שיש בן ישראל שאין תפלתו מתקבלת משום שאילם הוא ואין בידו להוציא תפילתו בפיו או משום פגם ומום בכלי הדיבור שעל ידו אינו יכול להגות התיבות והאותיות כראוי.
וכיוצא בדבר לגבי התשובה הלא כתב הרמב"ם פ"א ה"א מהל' תשובה דוידוי פה מעכב את התשובה ומי שחזר בתשובה ולא התודה בפיו לא קיים מצוה ואין תשובתו מתקבלת וכי יעלה על הדעת שהאילם
או מי שדיבורו משובש ימות בחטאו בהיעדר יכולת להתוודות.
ועל כן נראה דאין הוידוי בפה מעכב אלא במי שיכול להתודות אבל מי שאין בידו להתודות בפיו מתודה בלבו ועלתה לו וכך כתב הרא"ש בסוף מס' מו"ק פ"ג סימן ע"ו שמי שחלש ותש כהו להתודות בפיו לפני מותו מתודה בלבו עי"ש.
וכ"ה ברמב"ן בתורת האדם ענין הוידוי במס' שמחות תניא נטה למות אומרים לו התודה עד שלא תמות הרבה שנתודו ולא מתו והרבה שלא נתודו ומתו והרבה שמהלכין בשוק ומתודין שבזכות שאתה מתודה אתה חי אם יכול להתודות בפיו יתודה ואם לאו יתודה בלבו אחד המתודה כפיו ובלבו ובלבד שתהא דעתו מיושבת עליו.
ומקור לדברים מצינו במדרש תהלים [פרשה מה] רחש לבי דבר טוב להודיעך שלא יוכלו להתוודות כפיהם אלא כיון שרחש לבם בתשובה הקדוש כרוך הוא מקבלם וכן הוא אומר ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה.
אבל בשאר המצוות מי שמכל סיבה שהיא נבצר ממנו לקיים מצוה מסויימת פטור ממצוה זו ואין בכך תימא הלא כהנים יש להם מצוות יתירות שאין לשאר העם ויש מצוות הנוהגות בארץ ולא בחו"ל במקדש ולא חוצה לו נשים
פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן ואין ביד כל אדם לקיים את כל המצוות וא"כ לא יפלא אם פטור האדם ממצוות שאין בידו לקיימן עקב מום גופני
אך לא כך הדבר לגבי תשובה ותפילה.
ומשום כך פשוט בעיני שגם הסובל מכפייתיות מתפלל הוא לפני אב רחום וחנון בכלים שנתן זה בידו ולא גרע מאילם.
הנני בברכה למעלת כבודו שיזכה להתגבר על כל קושי ומכשול לקדש ש"ש ולעובדו באהבה.
באהבה וביקר
אשר

להשארת הודעת דיווח על תוכן (הודעה זו מוצגת בכל מאמר).

למידע נוסף על תוכן המאמרים לחץ כאן.

תגובות

טרם נרשמו תגובות.

היה הראשון לכתוב תגובה על “הסובל מכפייתיות ואינו הוגה את האותיות כדין לענין תפילה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החיים קשים? מרגישה שזה לא זה? יש מה לשפר! לשדרג את הרגשות, את ההתנהגות, לחשב מסלול מחדש.
ליצירת קשר לייעוץ חינם ללא תשלום עם חני סילבר מלאו את הטופס:

הרצאות נוספות:

נושאים נוספים:

תגיות מהאתר
ירידת הדורותתימןOppositional Defiant DisorderAvner KavasTorah Betzionהתעלותדבריםהרב אברהם משהטיפול באלרגיותטיפול פסיכולוגי ברחובותYeshivatHebrew Language (Human Language)ירידה באנרגיותHypnosisShowמרצהzamir cohenהרב אייל עמרמי שלום בית חובה לשמוע!!!!למצוא חןתעודת הוראהוידיאוייעוץ כלכליייעוץ נישואין זוגיות שנייהיועץ נישואין במרכזMenashe TzadkaParashat ShavuaPsychologist (Profession)יועץ נישואין חרדי במרכזאנרגיות טובותNeria Cohenbreslevויטמין d נמוךתהליך ליווישנינו ביחדאנרגיות לא טובותTovHesderכלים להתמודדותאתרזמריםHypertensionסמלים מצריים עתיקיםאמנות החינוךושמח את אשתו אשר לקחפסיכולוג ברחובותחוסר צניעותליווי עסקשישי בוקר עם אברהם ביטקיןהכלסטנדאפפרשהנדיר!!Religion (TV Genre)Israelאתיאיסטיםהרב אבינועם מימוןמגדלוראהבה בחינוךתקציב לשעת חירוםשישי בוקרסקספרשת חקתשבועחכם רמבםשיטות הוראהפרסונולוגיהBlood Pressure (Literature Subject)כירולוגיהשאל את הרבזוג נשויפסיכולוגים מומלציםאיך לטפל בחרדה החברתיתקונפליקטיםמיןafterlifeהרב נחום דיאמנט פרשת מטות מסעי הבחנה בין עיקר לטפלהצלחה חינוכיתרב מזרחיהמלצה לפסיכולוגטיפול פסהרב משה פינטורופאיםתלמיד חכםשלום בית זמיר כהןהמיןהמשכיותאיך לשמור על עצמיהרב יוסף שניהלמרהלכה והגותפתיחת עסקהמחלקה לפסיכולוגיהאהרן יהודה לייב שטיינמןטיפול מקצועי בחרדהתטא הילינגמניעההקמת עסקחינוך באהבהרייקיטיפול CBT בחרדהDayחיוךהסדרפרופ' מנחם קוזלובסקינתינה זוגיתמלווה דיגיטליטיפול סיביטי בחרדהאיגוד המטפלים החרדיאיך לטפל בחרדותשיווק ומכירותהנחיית סדנאות#טיפ יומיאילאזכרהשיריםחג שבועותמרכז הישגים הרב אונגרתכנית עסקיתטיפול באסטמה#הטיפהיומי#thedailytipלקורא מהרהרב יצחק פנגר לצפיה ישירהעשר המכותיעוץ רב תחומימבוא לפסיכולוגיהתוכנית עסקיתAsthma (Disease Or Medical Condition)קלפים טיפולייםצריך עיוןמבט תורנימשמעות החייםReuven Yusupovאיך לקבל ביטחון עצמיHebrew lectureאוניברסיטההרב זמיר כהן - למה לדאוג ממה שעדיין לא התרחש?Headachesטיפול במחלותלייב פורטנייטייעוץ נישואין דתיריפוי טבעינ.ל.פ.לחץ רעיללמה אני לא מצליחBet Midrash Tovפרשת ואראלחזור בתשובהתיקשורת בזוגיותכולם מנצלים אותיChazaqחרדה לברתיתClinical Psychology (Field Of Study)עזריאל טאוברתקיעות בחייםמהו רגשתקוע בחייםהגרש אלתרחידושמבט פסיכולוגישמשון פינקוסרגישות בתוך זוגיותכלכלכה התנהגותיתאיך להיות הורה טובדברי חיזוקאקדמיההפרעות במערכת העיכולהצלחה עיסקיתכלכלכה נבונהמוסכמות חברתיותאיך להיות מצליחhebrew shiurטהורבית קברותפחד מרופאיםאיך לשלוט בבני אדםבדיקת הזוגיותהקלהנרקיסיסטהאגואיזם המופרזהוצאות חגיםאיך להעלות את הדימוי העצמירעננהיום הדיןהרב יצחק גבאימטפלהרב שניאור אשכנזי פרשת וישלחעצבנותאוברדרפטינראני מתביישת מה עושיםייעוץ הוריםהצלחה וכישלוןסיניinformationארומותרפיהrav shteinmanעמוד הביתעמי שקדשליטהlearnורשבסקי יעקביעוץשטיפה אנרגטיתנרקסיסטכל ישראל ערבים זה לזהקורס אימון כלכליאיך מעלים את הביטחון העצמיControlחינוך בלי כעסמציאת האמתורשבסקירידרדמיון מודרך לריפוינרקיסיזםשלווה פיננסיתחינוך לגבולותיצחק גבאיהקלה על כאבכלכלתהביתpsychotherapyעבודתת מידותמלווה דיגילטיאיך ליהנות בחייםנגיף קורונההרב חייםAfterTheVacationחרדות יגאל כהןהחלפת שםפסיכולוג חרדה חברתיתpost traumaמה חסר ליביקורחרדות הרב זמיר כהןStarsהלם קרבשיטות טיפול פסיכולוגיותכוחות הטומאהלמה אנילא מרוצה מעצמיבעיות קשבמדיטציית דמיון מודרךתיקון הכעסרגיעההדרכה הוריתשלווה כלכליתאני מתבייש מה עושיםהר נוףגולןdivineחרדה ודיכאוןפענוחanxietyמקצועניםתיקון חטא אדם הראשוןאיזון כלכלימתבייש מהרחוגי ביתחיים קנייבסקיישיבה גבוהההרב אליהו נקשחרדות ופחדיםחינוך בלי צעקותעליות וירידות בזוגיותהתייעלות בהוצאותהרב שניאור אשכנזיבאמתמותגיהנאישיתהקמת המדינההוצאות גבוהותחרדה ילדיםלמה יש לי אוסידיסוד האושרהסתר פניםתערוגיחיאל הררימימד רוחניזוגיות - שלום בית - שידוכים! הרצאה מצחיקה במיוחד! הרב יצחק פנגרפניםNarcissistic Personality Disorderדור שכולו חייבהוצאות לנפשיש לי אוסידי מה עושראש בני ישראלאהבת אמתתנObsessive-compulsive Disorder (Disease Or Medical Condition)מענינתהרב איתן בגדדי - שלום בית וטהרת המשפחה - חלק ב'חוויה חוץ גופיתאמירגאלופהרב מוגרביציונותנר נשמהמטרותיעדיםחוזקותטווינקיהכרזת העצמאותנוקשותחומההעולם הבאMarriage (Marriage/union Type)ווינטנרקסיזםתרגול עצמיבכףברק סבריג מידות של רחמיםאיך לא להתעצבןמצבי לחץjewהעסקאנגליתהפרעות בזיכרוןכישוףהתפייסותאיך לטפל בכעסיםOCD טיפולMindrepentanceאייל עמרמיתאריך לידההפרעות בריכוזhebrew meditationעסקיום הכיפוריםהפרעת אישיות גבולית טיפולהלשוןכוחו של סיפורפראפסיכולוגיהבתוויNarcissismדביקות בהשםדודי גודיקחמתיטיפול סיביטי באוסידימזלBrainבחייכפר חבדרוחות רפאיםהידטיפול בנרקסיסזםהנאות בחייםהפרעה כפייתית טורדניתPain (Symptom)
הצג עוד הצג פחות
X
wpChatIcon