חפש כל דבר

מאמרים מוצעים

קטגוריות

שתפו עם חבריכם:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

תוכן העניינים

חלוקת המאמר

חלק ראשון של המאמר מיועד [בעיקר] לגברים

אהבה עצמית, איך לא, נושא בעל קונוטציה שלילית, נחשב בעינינו כדבר פסול ומתועב. רק כאשר אנו קוראים את הכותרת כבר עולות במוחנו כל מיני תחושות לא נעימות, שהרי כולנו סולדים מאחד שאוהב רק את עצמו, אינו נותן לאחרים, רק לוקח, ומי רוצה להיות בחברת בן אדם שכזה. אך לא, במאמר זה אנו רוצים להתמקד באהבה עצמית חיובית, הכרחית, כתנאי בסיסי נוסף לחיבור בין הורה לילדיו, וכחוסן מפני התמודדויות החיים.

לצערנו, ישנם אנשים המסתובבים בעולם ואינם מוצאים את מקומם. אתה יכול לשמוע אותם מדברים כל הזמן נגד המדינה, נגד העירייה, העבודה, מקום הלימודים, הכולל, הישיבה, השכנים, הדודים, ההורים. בקיצור רע להם בחיים. וכאשר אדם רע לו בחיים, הוא רואה הכל שחור.

על פי רוב התנהגות זו נובעת מאדם שאין לו סיפוק במעשיו, עוד לא מצא דבר המחייה אותו, ובקיצור: עוד לא מצא את עצמו, עוד לא התחבר לעצמו. ומשום כך הוא מסתובב כל היום בפנים נפולות כצדיק ורע לו, פניו חסרות חיות, ללא שמחת חיים, ומאחר שלא טוב לו עם עצמו הוא מגיע למצב שאינו אוהב את עצמו, מאוכזב מעצמו, ובעקבות כך גם אינו יכול לאהוב את אשתו [במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב הוא מוציא את אכזבותיו על רעייתו. וכואב מאוד על זוגות שחיים ככה תקופות ארוכות, במקום להתייעץ בנושא ולזכות לחיי אושר תמידי], ואינו יכול להעניק אהבה לילדיו.

roses 142876 1920

בחלום פרעה נאמר בתורה (בראשית מא ב): והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר. וכתב רש"י (שם) יפות מראה – סימן לימי שובע, שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין עין בריה צרה בחברתה. והשפתי חכמים (שם) הוסיף, שבימי השובע הבריות נראות יפה אלו לאלו, כלומר שמקבל זה את זה בסבר פנים יפות ונותן לו די מחסורו אשר יחסר לו.

כאשר אדם טוב לו עם עצמו, הוא נראה טוב, עינו טובה בשל אחרים, הוא מסביר פנים יפות לכל אדם, ממלא מחסורם של אחרים. אך מי שלא טוב לו עם עצמו, אינו נראה טוב, אין עינו טובה בשל אחרים, אינו יכול להסביר פנים, וממילא אינו יכול להעניק ולמלא את מחסורם של אחרים.

הגאון רבי שמעון שקאפ (בהקדמה לספרו שערי ישר) מאריך לבאר שבדרך חיובית ראוי לאדם להקדים את טובת עצמו, וכמו שהורה לנו רבי עקיבא (בבא מציעא סב א) 'חייך קודמים'. ועוד, שביסוד בריאת האדם נטע בו הבורא יתברך תשוקת אהבת עצמו במידה גדולה מאוד [וכן כתב החזון איש (אמונה ובטחון פרק ד אות יד) יעוין שם], ואם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות זו לזו, עלינו להשתדל להעמיק בזה למצוא את הסגולה המאחדת אותם אחרי כי שניהם דורש ה' מאתנו. ומבאר, שהאיש השפל כל ה'אני' שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. אך המעלה הגדולה ביותר של אדם, הוא כאשר מצליח להכניס לתוך ה'אני' שלו את בני ביתו ומשפחתו, ואחר כך את כל כלל ישראל, ואז רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה.

וביאר בזה את דבריו של הלל הזקן שהיה אומר (אבות א יד): אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני. כלומר, שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג תמיד בעד עצמו, אבל עם זה, יתאמץ להבין שאני לעצמי מה אני, שאם יצמצם את ה'אני' שלו בחוג צר כפי מראית עין, אז 'אני' זה מה הוא, הבל הוא וכאין נחשב, אלא עליו להרחיב את ה'אני' שלו ולהכניס בתוכו את אשתו, ילדיו, ואחר כך את משפחתו, קהילתו, וכל עם ישראל.

וכן כתב הגאון בנפש האדם רבי אייזיק שר זצ"ל (לקט שיחות מוסר ח"ג עמוד סא) '…וכאשר יעמוד האדם ויתעסק בפיתוח כח האהבה העצמית האמיתית הזו, הרי ודאי יתעלה לאהבת רעיו וקרוביו, ויקיים את הצו האלוקי של (ויקרא יט יח) 'ואהבת לרעך כמוך'.

מתוך כך אנו יכולים להבין, שכאשר הורה אינו אוהב את עצמו, או מפני שהוא מאוכזב ממצב חיי הנישואין שלו [לא מקבל מספיק תמיכה, הערכה, כבוד. אינו מרוצה ממראה החיצוני של רעייתו. חילוקי דעות בנושאים רבים], הפרנסה [כלכלת הבית אינה מתנהלת בצורה נכונה וממילא כספים רבים נעלמים, עול החובות משתרגים וכו'], הילדים, ועוד ניסיונות החיים. או מפני שאינו מעריך נכון את מה שהוא כן עושה, הרי שהוא עצמו נמצא במצב של חולי רגשי, ואדם לא בריא אינו יכול להטעין אחרים, ובודאי שיתקשה להרחיב את האהבה שאין בו אל אשתו וילדיו.

פעמים רבות חוסר אהבה עצמית זו נובעת מחוסר ידע בסיסי תורני, רוחני, גם בכדי שיהיה בטוח במעשיו, ברור לעצמו בדרכיו. וגם בכדי שיוכל לשאוב ממנו כוח להמשך עשייה ושגשוג של עצמו. וגם בכדי שיוכל להעביר הטענה זו לאשתו וילדיו. לשם כך אנו ממליצים מאוד לקוראים היקרים לקרוא היטב את הספר מה אתה מחפש? הגדוש בהעצמה אישית, ובודאי ימלא את המצברים שלכם בהטענות חיוביות, ובעקבות כך תאהבו את עצמכם, את חייכם, את מעשיכם, ואחר כך תוכלו גם להרחיב אהבה זו לבת זוגתכם, ולילדיכם.

על פי זה נוכל להבין את החובה שלנו ההורים ללמד את הילדים להעריך את עצמם, להכיר במעלותיהם, ביכולותיהם. לשם כך יש לקרוא שוב ושוב את המאמרים [24-30] נזר הבריאה א-ג, אהבת ה' לברואיו, אהבת ה' מיוחדת לשומרי מצוותיו, דגש לעשייה ולא להצלחה א-ב.

החיים קשים? מרגישה שזה לא זה? יש מה לשפר! לשדרג את הרגשות, את ההתנהגות!
ליצירת קשר לייעוץ לטיפול רגשי עם חני סילבר מלאו את הטופס:
חלק זה של המאמר מיועד [בעיקר] לנשים

לפעמים דווקא אצל אימהות משקיעות, נמרצות, אפשר לשמוע שהן אינן מרוצות מעצמן, מחמת שהן לא מספיק נותנות את עצמן לילדיהן, לא מתייחסות מספיק לכל ילד, לא מספיקות לסדר את כל הבית, או להכין עשרה סוגי סלטים לשבת, להתקשר לגיסה וכו'.

את יכולה לראות אותן רצות להרצאות או הנחיות הורים לחינוך הילדים, משלמות הון עתק לסדנאות כאלה ואחרות, ועדיין, עדיין בליבן מקוננת התחושה שהן לא בסדר, שהן לא אימהות טובות, ואולי גם הבורא לא מרוצה מתפקודן, שהרי יכולנו יותר.

פעמים רבות תחושות אלו באות כאשר הבעל לא מספיק תומך, מחמיא, מפרגן, לא מכבד ומפנק [במילים קצרות: הזוגיות לא בשיא האיכות, וחבל], או לא מספיק מסייע לתפקוד השוטף של הבית, שלא נדבר על בעל שעוד יש לו הערות, ביקורות [בונות (?)], שאלות [ואין צורך לכתוב על בעל החוזר בשעות אחר הצהרים וכאשר הבית לא בדיוק כרצונו, או שביקש שייעשה דבר מה והוא לא נעשה, הוא יורה את השאלה האכזרית: אז מה עשית עד עכשיו? או: מה כבר עשית היום? – נורא!], לא מרוצה מההספקים, ובכך מוסיף שמן למדורה [באופנים כגון אלו צריכים דחוף לדבר, להתייעץ, שכן תחושות אלו מפריעות עוד יותר להתחבר אל הילדים – וחבל, כי הם דברים שניתנים לשינוי].

פעמים שזה בא לנשים השואפות כל הזמן למושלמות, וכאשר בית המגדל כמה וכמה ילדים הדבר לא מתאפשר כל יום שהרצפה תעבור שטיפה, שהכיור יהיה ריק מכלים, שהבית יהיה מסודר – הן מאוכזבות, ממורמרות, וחשות שהן אינן אימהות טובות.

roses 142876 1920

על האימא לדעת, כאשר היא מלאה ברגשות אשמה, הרי שהיא מפריעה לעצמה להתחבר אל עצמה, לאהוב את עצמה, וממילא היא מתקשה לאהוב את בעלה וילדיה, וממילא הילדים יתקשו לאהוב אותה ולהתחבר אליה.

פעמים רבות שחוסר אהבה עצמית נובעת מחוסר הערכה נכונה למה שהיא כן עושה, וכן חוסר ידע תורני בכדי שתוכל לשאוב ממנו כוח להמשך עשייה ושגשוג של עצמה, וכמובן בכדי שתוכל להעביר הטענה זו לבעלה וילדיה, לשם כך אנו ממליצים מאוד לקוראות היקרות לקרוא היטב את הספר: מה את מחפשת? וכן את הספר החדש: מחפשת ליהנות? הגדושים בהעצמה אישית, ובודאי ימלא את המצברים שלכן בהטענות חיוביות, ובעקבות כך תאהבו את עצמכן, את חייכן, את מעשיכן, ואחר כך תוכלו גם להרחיב אהבה זו לבן זוגכם, ולילדיכן.

כאשר אשה יודעת להעריך את מעשיה, להכיר בכוחותיה, היא גם יודעת להצביע לילדיה על מעשיהם הטובים ולהעריכם, להכיר בכוחותיהם וללמדם [עוד נרחיב על כך במאמר על ראיה החיובית, בו נפרט ההפסדים בהורים שרואים הכל בראייה לא טובה].

לכן, כל אימא חייבת לשנן לעצמה שהיא האימא הטובה ביותר של ילדיה, ושהקדוש ברוך הוא בחר בה להיות האימא של ילדיה, ואם היא משתדלת, מתאמצת, שואפת, הרי שהבורא מרוצה ממעשיה, שהרי לא היא הביאה את המציאות של דורנו בה האימהות יוצאות לפרנס את הבית, יוצאות בשעות מוקדמות וחוזרות בשעות הצהרים המאוחרות, כאשר הן עייפות, סחוטות ועליהן להתחיל במשרה נוספת, חשובה יותר, הדורשת מחשבה רבה וכוחות נפש רבים, הבורא הוא שסובב שכך היא המציאות, ומאחר וכך גזר הבורא – אין לנו על מה להיות מיוסרים.

נכון, מצוי מאוד אצל הורים שיש להם יסורי מצפון כאלה ואחרים על טעויות חינוכיות שנעשו בעבר, ובפרט כאשר תוצאות החינוך לא משמחות במיוחד. אך בענין זה אנחנו נקדיש בעתיד מאמר מיוחד כיצד להתייחס לרגשות אלו. כמובן, לא נשקר את עצמנו ונטאטא רגשות אלו מתחת לשטיח, שכן רגשות אלו נמצאות במוחנו יום יום שעה שעה, נקודה. אך עלינו ללמוד כיצד לתחום רגשות אלו לזמן מוגבל ביממה ומוכתב מראש, ובכך הן לא יפריעו לנו בהמשך התפקוד השוטף שלנו להצלחה בגידול הילדים.

לסיכום: הורה שאינו מחובר לעצמו, שאינו אוהב את עצמו, אינו יכול לחבר אליו את בן זוגו או את בת זוגתו, את ילדיו, ובודאי שלא יוכל לדאוג שהילדים יהיו מחוברים לעצמם. לכן, עלינו תחילה להתחבר אל עצמינו, לאהוב את עצמנו, ואחר כך להמשיך להתחבר אל הילדים. ובמשפט קצר: תאהב את עצמך בשביל שתוכל לאהוב את המתבגר.

כמו כן, יש הורה הסובל מבעיה מסוימת, נכות נקודתית, גמגום, מבנה גוף לא מחמיא ושאר דברים המשפיעים על מצב הרוח היומי, ולפעמים דבר זה מפריע לבן/ת הזוג בתפקודו היומי, עליהם לקרוא היטב את המאמר 'להקדים תרופה', וכמובן להשתדל מאוד לעזור לעצמם להשתחרר מהמרירות התמידית ומהאכזבה היומיומית, מפני שלולי כן יהיה קשה להן לתפקד באיכות טובה, וזה חבל.

בהצלחה!!!

במאמר של שבוע הבא: ילד שאינו שבע

בשבוע הבא אנו רוצים להפיץ סטיקר ובו יהיה כתוב משפט קצר וקולע:

1) אדם שבע אינו מחפש אוכל.  2) אדם בריא לא מחפש משכך [משכיח] כאבים.

ומכלל הן אתה שומע לאו, ילד שאינו שבע מחפש אוכל, ילד שאינו בריא מחפש משכך כאבים, כלפי מה הדברים אמורים, על כך במאמר הבא.

שבוע אחר כך: ילד שאינו יודע

אדם שאינו אינטליגנטי הוא אדם שלא כל כך משוכנע בצדקת דרכו, ולכן הוא פתוח יותר לקבל דעות נוספות, אחרות, שונות. ככל שנרבה את ידיעותיהם של ילדינו במושגים תורניים וכיוצא בזה, בהכרח שהם יהיו יותר מחוסנים מפני התמודדויות החיים. ולשאלתכם מה הקשר בין ריבוי ידיעות למניעה מניסיונות של תאוות וכדומה, על כך במאמר.

שביל ציבורי

מתגובות הקוראים – כל אחד והשביל שלו

לר' קרביץ שלום

נפתח בדברי תודה והערכה עמוקה לפועלכם!

אנו קוראים את העלונים השבועיים, לומדים ונהנים מאוד מרגישותכם, תבונתכם והבנתכם העמוקה בנפש האדם והילד בפרט.

ישלם ה' שכרכם ותזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות!

============

תודה רבה

כמו תמיד חיזקנו תובנות והנהגות וקיבלנו חיזוק אדיר בצוק העיתים.

============

יישר כוח על המאמר הנפלא והחשוב כל כך (כמו כל הקודמים)

אמנם ילדי עדיין קטנים (הגדולה עוד לא בת 10) אך חשוב מאוד להתחיל עם הדברים האלה עוד כשהם קטנים.

וב"ה שזיכני הבורא לקבל את המאמרים הנהדרים כבר עכשיו ולא אחרי שהם כבר גדלו…

============

אין על המאמרים של כבוד הרב, כל כך נכונים ואמתיים,

כמדומני שאין אדם שקורא את המאמרים שלכם ולא מתחבר אליהם. המומחיות שלכם היא לכתוב את הדברים באופן שכל אדם בעולם יוכל להתחבר ולהרגיש שייך לדברים הכתובים.

תודה רבה

============

לכבוד הרב קרביץ

אנחנו ממש נהנים מהסדרה החדשה של הנוער המתבגר, ואף שהילדים שלנו עדיין לא כל כך גדולים, אבל הידיעות הללו ודאי נותנות לנו כבר מעכשיו את הכלים וההסתכלות הנכונה כיצד לחזק את הילדים, אשריכם, ותמשיכו להצליח.

============

כבוד יו"ר ארגון שבילים

קראתי את הספר החדש מחפשת ליהנות? ושאבתי ממנו הרבה מאוד כוח לחיים רגועים, שמחים, המלצתי על כך לעוד ועוד חברות, ואני בטוחה שכל מי שתקרא את הספר – תודה לכם על המצע המסודר והמבואר לזכייה באושר יומיומי, תמידי.

להשארת הודעת דיווח על תוכן (הודעה זו מוצגת בכל מאמר).

למידע נוסף על תוכן המאמרים לחץ כאן.

תגובות

טרם נרשמו תגובות.

היה הראשון לכתוב תגובה על “אהבה עצמית | הרב אלחנן קרביץ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החיים קשים? מרגישה שזה לא זה? יש מה לשפר! לשדרג את הרגשות, את ההתנהגות, לחשב מסלול מחדש.
ליצירת קשר לייעוץ חינם ללא תשלום עם חני סילבר מלאו את הטופס:

הרצאות נוספות:

נושאים נוספים:

תגיות מהאתר
ירידת הדורותתימןOppositional Defiant DisorderAvner KavasTorah Betzionהתעלותדבריםהרב אברהם משהטיפול באלרגיותטיפול פסיכולוגי ברחובותYeshivatHebrew Language (Human Language)ירידה באנרגיותHypnosisShowמרצהzamir cohenהרב אייל עמרמי שלום בית חובה לשמוע!!!!למצוא חןתעודת הוראהוידיאוייעוץ כלכליייעוץ נישואין זוגיות שנייהיועץ נישואין במרכזMenashe TzadkaParashat ShavuaPsychologist (Profession)יועץ נישואין חרדי במרכזאנרגיות טובותNeria Cohenbreslevויטמין d נמוךתהליך ליווישנינו ביחדאנרגיות לא טובותTovHesderכלים להתמודדותאתרזמריםHypertensionסמלים מצריים עתיקיםאמנות החינוךושמח את אשתו אשר לקחפסיכולוג ברחובותחוסר צניעותליווי עסקשישי בוקר עם אברהם ביטקיןהכלסטנדאפפרשהנדיר!!Religion (TV Genre)Israelאתיאיסטיםהרב אבינועם מימוןמגדלוראהבה בחינוךתקציב לשעת חירוםשישי בוקרסקספרשת חקתשבועחכם רמבםשיטות הוראהפרסונולוגיהBlood Pressure (Literature Subject)כירולוגיהשאל את הרבזוג נשויפסיכולוגים מומלציםאיך לטפל בחרדה החברתיתקונפליקטיםמיןafterlifeהרב נחום דיאמנט פרשת מטות מסעי הבחנה בין עיקר לטפלהצלחה חינוכיתרב מזרחיהמלצה לפסיכולוגטיפול פסהרב משה פינטורופאיםתלמיד חכםשלום בית זמיר כהןהמיןהמשכיותאיך לשמור על עצמיהרב יוסף שניהלמרהלכה והגותפתיחת עסקהמחלקה לפסיכולוגיהאהרן יהודה לייב שטיינמןטיפול מקצועי בחרדהתטא הילינגמניעההקמת עסקחינוך באהבהרייקיטיפול CBT בחרדהDayחיוךהסדרפרופ' מנחם קוזלובסקינתינה זוגיתמלווה דיגיטליטיפול סיביטי בחרדהאיגוד המטפלים החרדיאיך לטפל בחרדותשיווק ומכירותהנחיית סדנאות#טיפ יומיאילאזכרהשיריםחג שבועותמרכז הישגים הרב אונגרתכנית עסקיתטיפול באסטמה#הטיפהיומי#thedailytipלקורא מהרהרב יצחק פנגר לצפיה ישירהעשר המכותיעוץ רב תחומימבוא לפסיכולוגיהתוכנית עסקיתAsthma (Disease Or Medical Condition)קלפים טיפולייםצריך עיוןמבט תורנימשמעות החייםReuven Yusupovאיך לקבל ביטחון עצמיHebrew lectureאוניברסיטההרב זמיר כהן - למה לדאוג ממה שעדיין לא התרחש?Headachesטיפול במחלותלייב פורטנייטייעוץ נישואין דתיריפוי טבעינ.ל.פ.לחץ רעיללמה אני לא מצליחBet Midrash Tovפרשת ואראלחזור בתשובהתיקשורת בזוגיותכולם מנצלים אותיChazaqחרדה לברתיתClinical Psychology (Field Of Study)עזריאל טאוברתקיעות בחייםמהו רגשתקוע בחייםהגרש אלתרחידושמבט פסיכולוגישמשון פינקוסרגישות בתוך זוגיותכלכלכה התנהגותיתאיך להיות הורה טובדברי חיזוקאקדמיההפרעות במערכת העיכולהצלחה עיסקיתכלכלכה נבונהמוסכמות חברתיותאיך להיות מצליחhebrew shiurטהורבית קברותפחד מרופאיםאיך לשלוט בבני אדםבדיקת הזוגיותהקלהנרקיסיסטהאגואיזם המופרזהוצאות חגיםאיך להעלות את הדימוי העצמירעננהיום הדיןהרב יצחק גבאימטפלהרב שניאור אשכנזי פרשת וישלחעצבנותאוברדרפטינראני מתביישת מה עושיםייעוץ הוריםהצלחה וכישלוןסיניinformationארומותרפיהrav shteinmanעמוד הביתעמי שקדשליטהlearnורשבסקי יעקביעוץשטיפה אנרגטיתנרקסיסטכל ישראל ערבים זה לזהקורס אימון כלכליאיך מעלים את הביטחון העצמיControlחינוך בלי כעסמציאת האמתורשבסקירידרדמיון מודרך לריפוינרקיסיזםשלווה פיננסיתחינוך לגבולותיצחק גבאיהקלה על כאבכלכלתהביתpsychotherapyעבודתת מידותמלווה דיגילטיאיך ליהנות בחייםנגיף קורונההרב חייםAfterTheVacationחרדות יגאל כהןהחלפת שםפסיכולוג חרדה חברתיתpost traumaמה חסר ליביקורחרדות הרב זמיר כהןStarsהלם קרבשיטות טיפול פסיכולוגיותכוחות הטומאהלמה אנילא מרוצה מעצמיבעיות קשבמדיטציית דמיון מודרךתיקון הכעסרגיעההדרכה הוריתשלווה כלכליתאני מתבייש מה עושיםהר נוףגולןdivineחרדה ודיכאוןפענוחanxietyמקצועניםתיקון חטא אדם הראשוןאיזון כלכלימתבייש מהרחוגי ביתחיים קנייבסקיישיבה גבוהההרב אליהו נקשחרדות ופחדיםחינוך בלי צעקותעליות וירידות בזוגיותהתייעלות בהוצאותהרב שניאור אשכנזיבאמתמותגיהנאישיתהקמת המדינההוצאות גבוהותחרדה ילדיםלמה יש לי אוסידיסוד האושרהסתר פניםתערוגיחיאל הררימימד רוחניזוגיות - שלום בית - שידוכים! הרצאה מצחיקה במיוחד! הרב יצחק פנגרפניםNarcissistic Personality Disorderדור שכולו חייבהוצאות לנפשיש לי אוסידי מה עושראש בני ישראלאהבת אמתתנObsessive-compulsive Disorder (Disease Or Medical Condition)מענינתהרב איתן בגדדי - שלום בית וטהרת המשפחה - חלק ב'חוויה חוץ גופיתאמירגאלופהרב מוגרביציונותנר נשמהמטרותיעדיםחוזקותטווינקיהכרזת העצמאותנוקשותחומההעולם הבאMarriage (Marriage/union Type)ווינטנרקסיזםתרגול עצמיבכףברק סבריג מידות של רחמיםאיך לא להתעצבןמצבי לחץjewהעסקאנגליתהפרעות בזיכרוןכישוףהתפייסותאיך לטפל בכעסיםOCD טיפולMindrepentanceאייל עמרמיתאריך לידההפרעות בריכוזhebrew meditationעסקיום הכיפוריםהפרעת אישיות גבולית טיפולהלשוןכוחו של סיפורפראפסיכולוגיהבתוויNarcissismדביקות בהשםדודי גודיקחמתיטיפול סיביטי באוסידימזלBrainבחייכפר חבדרוחות רפאיםהידטיפול בנרקסיסזםהנאות בחייםהפרעה כפייתית טורדניתPain (Symptom)
הצג עוד הצג פחות
X
wpChatIcon