ניתן לברר עלינו במשרדי מכון פעימות באשדוד, ללימודי טיפול רגשי, וכן בהנהלת מכון פעימות.

08-8666901 / 08-8647913