ילד שאינו יודע

בשבוע שעבר כתבנו שאדם שבע אינו מחפש אוכל, אדם בריא לא מחפש משכך [משכיח] כאבים, אך הרחבנו בעיקר בנושא שביעה נפשית, רגשית, חווייתית. במאמר זה אני רוצה

קרא עוד »

ילד שאינו שבע

אין צורך להיות פיקח גדול בכדי להבין ש: אדם שבע אינו מחפש אוכל. אדם בריא לא מחפש משכך [משכיח] כאבים. ומתוך כך אנו יכולים להבין, שכאשר הילד

קרא עוד »

אהבה עצמית

חלוקת המאמר חלק ראשון של המאמר מיועד [בעיקר] לגברים אהבה עצמית, איך לא, נושא בעל קונוטציה שלילית, נחשב בעינינו כדבר פסול ומתועב. רק כאשר אנו

קרא עוד »
מעוניינ/ת לקבל חוות דעת מקצועית חינם על הדרך שלך להצליח?

מאמרים נוספים

הצלחת החינוך בדורנו

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

פעמים, שמתוך עיסוק רב בנושא הנוער המתמודד, יכולה להיווצר תחושה אצל אנשים מסוימים, שהחינוך החרדי באיזה שהוא מקום נכשל ועליו לעבור שינוי, התחדשות. בכדי להפריך בדל של מחשבה כזו, שלא תתגנב למוחנו ולליבנו ספקות בנושא, אני חושב שמחובתנו לשנן לעצמנו, בצורה ברורה, גורפת, כי החינוך החרדי על כל גווניו, עדותיו, חוגיו, הוכיח את עצמו במלוא עוצמתו.

אין עוד דור שהצליח כל כך בחינוך כמו דורנו.

אין עוד דור בו היו כל כך הרבה ניסיונות כמו שיש בדורנו. אין עוד דור שהיה בו כל כך הרבה טומאה ובהישג יד של כל נער/ה צעיר/ה, ללא צורך לעבור את הגדר, ללא צורך לצאת אל הדרכים והקיבוצים, ללא צורך להחליף את הביגוד ולהראות כלפי חוץ את השינוי המתחולל, אלא בתוך הבית, בתוככי בית המדרש, ובעצם – בתוך הכיס! ועם כל זאת, הצלחנו.

היכלי התורה גדושים כמי שלא היה מעולם בצעירים העמלים בתורה מתוך יראת שמים טהורה. בתי ספר, סמינרים, מדרשיות, עמוסים בבנות ישראל צנועות, קדושות וטהורות, השואפות להקים את ביתן על אדני התורה והיראה. אלפי נערים ונערות עומדים כחומה בצורה אל מול האויב הצורר, אל מול הניסיונות החוזרים והנשנים. כמעט אין נער/ה שלא עבר/ה התמודדות, ניסיון, ורק מחמת יראת שמים הנטועה עמוק בתוך חדרי לבבו, שמר על עצמו, התרחק מכל דבר שריח חכמים אינה נוחה ממנו. אשריהם, אשרי העם שככה לו. אשרי העם שה’ אלוקיו, ושאלו בניו/בנותיו.

היכן היו אלפי אברכים היושבים באוהלה של תורה מתוך שפיכת בוז לעולם הכלכלי, החיצוני, הראוותני, הגשמי. באיזה דור היו אלפי נשים צדקניות שיצאו לפרנס את הבית, במסירות נפש של ממש [להישמר, להתרחק, להתנתק – ודי למבינות!], מעל לכוחות אנוש, שעות על גבי שעות, רק בכדי שהבעלים יוכלו לשבת ולהגות בתורה מתוך מנוחת הנפש, ושהילדים יוכלו ללכת למוסדות הלימוד, ולכלכל את הבית בכבוד, הנהיה כדבר הזה?! אשריהם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה’ אלוקיו, ושאלו בניו/בנותיו.

הנה דברים שאמר הגאון רבי אשר אריאלי שליט”א (מראשי ישיבת מיר) בשם הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ”ל (ראש ישיבת באר יעקב) בשם מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ”ל (בעל הברכת שמואל): כי בחור ישיבה שנשאר חזק בלימוד התורה ולא פונה לשום דבר מהצד בזמן שהעולם כל כך סוער – הרי הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו רבי עקיבא איגר בדורו.

ואם אמר כך רבי ברוך בער על תקופתו, מה היה אומר על הדור שלנו? הדור שבו מספיק לפתוח פתח קטן אל החוץ וכבר אפשר חלילה לאבד את הכל לעולמי עולמים. אבל כשבחור מתאמץ, מתגבר, ונשאר בלימוד התורה הקדושה, הרי חשיבותו היא לאין ערוך ושיעור. כמו כן כל נערה, אשה, המתאמצת להתגבר על פיתויי הרחוב, האופנה, התקשורת, העבודה, הרי חשיבותה לאין ערוך ושיעור מדורות קודמים.

הנה דברים שאמר הגה”צ רבי דן סגל שליט”א בשם רבו הגה”צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל: אין דור טוב יותר מהדור שלנו. על כל ניסיון שאדם בן זמננו מתגבר, אין לשער שכרו. בשמים יאמרו לו: בכזה דור תהפוכות, דור מלא ניסיונות, התגברת?!. לעומת זאת במה שחלילה הוא נכשל ולא התגבר, דנים אותו בשמים לכף זכות. אומרים: נו, מה כבר ניתן לתבוע ממנו, הרי הוא חי בדור של קשיים נוראים כאלו…, נורא! [כמובן, על כל דבר איסור האדם ייענש, אבל רק בורא העולם יודע לחשב בהתאם לדור את רמת הענישה].

עוד לא היה דבר כזה בעם ישראל, פשוט וחד משמעי. אשרי העם שככה לו.

לא ניתן ליצר הרע, לשטן, לשלוחיו, לגרורותיו, לטשטש את האמת הזו. אל לנו לשכוח עובדה זו ולו לרגע אחד. עלינו לחזור ולשנן זאת שוב ושוב, בעיני עצמינו [להעריך את מה שיש, לתת את הפוקוס על הטוב, ולרקוד מאושר על כל רגע שהכל הולך כשורה], ובאוזני ילדינו [מפני שמשפטים אלו יכולים להוסיף להם כוח ועוצמה להמשך עמידה איתנה מול פגעי הזמן], אשרי הדור שככה לו.

הנה דברים נפלאים שכתוב בתנא דבי אליהו (רבה, פרק יט אות א): ריבונו של עולם, ראה נא בעניינו וריבה ריבנו ויעלה עלבוננו לפניך מה שנעשה לנו בכל שעה ושעה, וזכור כמה בעלי בתים יש בהם בישראל שאין להם פרנסה ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. וזכור כמה עניים יש בהם בישראל שהגויים מושכים את בשרם מעליהם (במיסים וארנוניות) ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. זכור כמה סומים יש בהם בישראל שאין להם מזונות ונותנים ומלמדים את בניהם תורה. זכור כמה נערים וקטנים יש בהם בישראל שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. זכור כמה זקנים וזקנות יש בהם בישראל שמשכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשיות ומחמדים ומתאווים ומצפים לישועתך בכל יום…’.

כמה נפלאים דבריו, תיאור חי למציאות ימינו, דורנו, דור קדוש, דור נפלא ומיוחד. דור שעושה נחת לבורא עולם.

מתוך העיסוק הרב בנושא הנוער המתמודד [שיתכן מאוד והוא מעצת היצר הרע, לדבר הכל על השולחן, לעלות עוד ועוד את הנושא ברבים, לדוש בו עוד ועוד, לטחון הרבה מים, העיקר שיהיו כאלו שהשיח בנושא יערער בתוכם את הרצון להמשיך את החינוך שעובר אצלנו במסורת הדורות, וד”ל] יכולה להיווצר בבתים רבים פחד, שמא הפגע הזה יבוא חס ושלום אל בתיהם, שמא גם הם ישתו את כוס התרעלה הזו. אך עלינו להדגיש ולחזור ולהדגיש, בכל מלחמה יש גם קרבנות, בכל דור היו נופלים, בכל דור היו מתמודדים, מאז ומתמיד השטן הצליח לצוד לרשתו כאלה ואחרים. לכן, אף בדורנו בוודאי ישנם נפילות, ובהכרח שיהיו עוד נפילות, אלא שהשאלה היחידה היא כמה יפלו, וברחמי ה’ יתברך על דורנו, מספרי הנוער המתמודד הוא מיעוט שבמיעוט ביחס לכלל האוכלוסייה, הוא מיעוט שבמיעוט ביחס לאלפי אלפי ילדים טהורים, מחונכים, שמורים, הנזהרים היטב מהיצרים האורבים עליהם מכל פינה… אשרינו… אשרי דורנו, מחנכנו, מנהיגי דרכנו…

חובה על כל הורה להשמיע דברים אלו באוזני ילדיו, הצעירים והמתבגרים, ובכך הם יקבלו חיסון נוסף נגד השפעת הרחוב.

כמו כן חובה על כל מחנך, מחנכת, להשמיע דיבורים מעין אלו באוזני תלמידיהם, ובכך הנערים/ות יקבלו תוספת כוח להמשך ההתגברות במלחמת היצר.

אמנם, כהורים, אל לנו לשבת שאננים ורגועים, ובודאי שאין אחד שיכול לטעון בבטחה ‘לי זה לא יקרה’, שכן אין אנו יודעים גזרות וחשבונות שמים. אלא שמחובתנו ללמוד ולהכיר את כלי המלחמה היכולים לסייע לנו רבות להמשיך את ההצלחה בחינוך הילדים, להכיר עם מה נלחם השטן ובמה אנחנו יכולים לצייד את ילדינו, את ה’בית שלנו’ [זוכרים את המאמר הראשון שעסק בנושא החשיבות ליצור גאווה ביתית? – מופיע בספר בשבילך בני כרך ראשון פ”ז], בכדי שאכן יוכלו לעשות כל שביכולתם להצליח לעבור את גיל הנעורים בהצלחה, ולזכות להקים בית של תורה ויראה, ולהמשיך את שרשרת הדורות עד ביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.

בהצלחה!!!

על הכותב:

מעוניינ/ת לקבל חוות דעת מקצועית חינם על הדרך שלך להצליח?

מאמרים מומלצים נוספים מהמחבר:

ילד שאינו יודע

בשבוע שעבר כתבנו שאדם שבע אינו מחפש אוכל, אדם בריא לא מחפש משכך [משכיח] כאבים, אך הרחבנו בעיקר בנושא שביעה נפשית, רגשית, חווייתית. במאמר

טיפים ורעיונות לקייטנה מוצלחת

קייטנת שבילים בין הזמנים, זמן בו כולנו זקוקים למנוחה, מרגוע, החלפת אווירה, אוורור. אנו מצפים למעט שינוי בסדרי היום, לבריזה מעניינת שתשבור

ילד שאינו שבע

אין צורך להיות פיקח גדול בכדי להבין ש: אדם שבע אינו מחפש אוכל. אדם בריא לא מחפש משכך [משכיח] כאבים. ומתוך כך אנו יכולים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אפשר לעזור?

זה התפקיד שלנו!

השאירו את מספר הטלפון שלכם, ואנחנו נחזור אליכם לייעוץ בחינם!

חני 0527155401